Usluge

Usluge

Mobilna njega za starije osobe

240 starijih osoba koje direktno imaju koristi od mobilnih usluga i 140 osoba iz aktivnosti zdravog starenja

Formular za prijavu