Prijava za uslugu kućne njege

Prijava za uslugu kućne njege

1. Podaci o klijentu

Unesite ime i prezime.
Unesite adresu.
Unesite općinu.
Unesite grad.

Napomena: Sekcija 1. Podaci o klijentu se odnosi na adresu na koju je potrebna usluga


2. Podaci o ugovaratelju usluge

Unesite ime i prezime.
Unesite kontakt telefon.
Unesite e-mail adresu.
Unesite kratki opis potreba.