POZIV ZA EDUKACIJU NJEGOVATELJA

POZIV ZA EDUKACIJU NJEGOVATELJA
Published on:

Hilfswerk International, u okviru projekta pod nazivom “Održivo jačanje lokalnih zdravstvenih sistema na zapadnom Balkanu: Poboljšanje zdravlja starijih osoba pogođenih pandemijom COVID-19 i prijenos znanja mobilne njege i podrške iz Austrije u region Zapadnog Balkana” koji finansiraju Ministarstvo za socijalna pitanja iz Austrije i Hilfswerk international iz Beča, u periodu od 25. augusta 2022. do decembra 2022. godine, u Sarajevu, održati će besplatnu edukaciju njegovatelja po austrijskom programu, prilagođenu BiH legislativi sa ukupnim fondom od 434 sata teorije i prakse, sa mogućnošću zaposlenja nakon edukacije.

Pozivamo da se prijave svi zainteresovani kandidati sa završenom srednjom stručnom spremom ili minimalno trogodišnjom školom. Prioritet imaju kandidati prijavljeni na Zavod za zapošljavanje, kao i svi zainteresovani koji sebe vide kao vrlo odgovornog, strpljivog i pažljivog budućeg njegovatelja/icu spremnog da sarađuje sa starijim osobama, članovima uže porodice i kolegama, te da pomaže starijim osobama u ispunjavanju svakodnevnih životnih funkcija u njihovom vlastitom domu, kako bi im olakšali život i učinili ga ugodnijim i dostojanstvenim u svom okruženju.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti sa kratkom biografijom, najkasnije do 04.08.2022. godine na sljedeće email adrese: goranap@hwi.ba azemaa@hwi.ba ili na telefon: +387 33 525 369.

Kontakt osobe: Gorana Podinić i Azema Avdušinović.