Obavijest: JU Dom zdravlja KS / mogućnost efikasnije komunikacije i ugovaranja usluge putem E-maila

Obavijest: JU Dom zdravlja KS / mogućnost efikasnije komunikacije i ugovaranja usluge putem E-maila
Published on:

Zbog otežanih uslova rada i pritiska na primarnu zdravstvenu zaštitu zbog pandemije COVID-19 JU Dom zdravlja KS otvorio je dodatne e-mailove s kojima će ova vrsta usluge biti efikasnija. Korisnici zdravstvene usluge sa hroničnim oboljenjima kojima je neophodna terapija, kontakt sa timovima porodične medicine mogu ostvariti putem slijedećih e-mailova: